SAIGON, VIETNAM.
Bikes speed over a bridge which spans across the Saigon River, Saigon, Vietnam. 
PHOTO: KIM HAUGHTON (image by Kim Haughton)
SAIGON, VIETNAM. Bikes speed over a bridge which spans across the Saigon River, Saigon, Vietnam. PHOTO: KIM HAUGHTON
┬ęKim Haughton
lightstalkers.org/kimhaughton | View all images in this gallery | Play slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS
http://www.kimhaughton.com
Icon-previous Icon-next