مثل لوله‌ی بخاری خانواده‌های فقیر
یک شب مانده به سال نو
(تنها شبی که گرم می‌شود)
سردم.
□
و تو باز
گرم آمده‌ای
- با این‌که روی سرت برف ریخته –
□
و من می‌ترسم
امسال جای شومینه‌ی همیشگی
بخاری گازسوز را روشن کنند.

□□□
آیدین
 (image by Yalda Zabihi)
مثل لوله‌ی بخاری خانواده‌های فقیر یک شب مانده به سال نو (تنها شبی که گرم می‌شود) سردم. □ و تو باز گرم آمده‌ای - با این‌که روی سرت برف ریخته – □ و من می‌ترسم امسال جای شومینه‌ی همیشگی بخاری گازسوز را روشن کنند. □□□ آیدین
©Yalda Zabihi
lightstalkers.org/yalda-zabihi | View all images in this gallery | Play slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS
Icon-previous Icon-next