EU President Jose Barroso oficial's portrait (image by Ezequiel Scagnetti)
EU President Jose Barroso oficial's portrait
©Ezequiel Scagnetti
lightstalkers.org/ezequiel_scagnetti | View all images in this gallery | Play slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS
www.ezequiel-scagnetti.com
Icon-previous Icon-next