20-year old Uzbek Alik with his horse Kashka in Arslanbob, a mountain village in Kyrgyzstan that is predominantly Uzbek. (image by Masha Antonova)
20-year old Uzbek Alik with his horse Kashka in Arslanbob, a mountain village in Kyrgyzstan that is predominantly Uzbek.
©Masha Antonova
lightstalkers.org/masha-antonova | View all images in this gallery | Play slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS
Icon-previous Icon-next