Greek Prime Minister Kostas Karamanlis (image by Babis Kanatsidis)
Greek Prime Minister Kostas Karamanlis
┬ęBabis Kanatsidis
lightstalkers.org/babis-kanatsidis | View all images in this gallery | Play audio slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS
Icon-previous Icon-next