Ricardo Izecson Dos Santos Leite (left), called Kaka, with Adriano Leite Ribeiro in the Brazilian football center of Teresopolis, next to Rio de Janeiro city.  (image by Giuseppe Bizzarri)
Ricardo Izecson Dos Santos Leite (left), called Kaka, with Adriano Leite Ribeiro in the Brazilian football center of Teresopolis, next to Rio de Janeiro city.
┬ęGiuseppe Bizzarri
lightstalkers.org/giusepe_bizari | View all images in this gallery | Play slideshow | Feed-icon-10x10-dim Subscribe via RSS

Icon-previous Icon-next